Domácí násilí Výstava "NE násilí na ženách"

Výstava "NE násilí na ženách"

Domácí násilí

Do 14.3.2012 bude v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1, otevřena výstava NE násilí na ženách, kterou společně pořádají Informační centrum OSN v Praze a Zastoupení Evropské komise v České republice.

Výstava představí vítězné práce evropské soutěže v tvorbě tiskových inzerátů proti násilí na ženách, kterou vyhlásila OSN. Soutěž vyhlášená loni na Mezinárodní den žen měla za cíl upozornit na stále časté případy fyzického a psychického ponižování žen ve světě. Slavnostního zahájení v 17:30 se mimo jiných zúčastnila i evropská komisařka pro kulturu a vzdělávání Androulla Vassiliouová. Výstava bude otevřená po tři týdny v pracovní dny od 10:00 do 18:00


"Naším cílem je v podstatě burcovat. S nějakou formou násilí se v životě setká 70 procent žen. Každá pátá žena se setká se znásilněním nebo s pokusem o znásilnění. Znásilnění je jednou z nejbrutálnějších zbraní současných válečných konfliktů. Obchod s bílým masem se z 80 procent týká žen a dívek," uvedl vedoucí pražské kanceláře OSN Michal Broža. (zdroj: Česká televize)
 
Více o výstavě:

http://www.stredocech-eu.cz/calendar.asp?thema=2158&category=&item=89024&dtDate=16.2.2012

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/164501-mona-lisa-s-monoklem-a-bez-usmevu/