Domácí násilí Seminář o domácím násilí

Seminář o domácím násilí

Domácí násilí
Naši zástupci se 30.4.2011 zúčastnili vzdělávacího semináře "Problematika domácího násilí a jeho právní aspekty". Seminář byl realizován v rámci projektu financovaného z Československého ženského fondu..
První část přednášky vedla ředitelka psychosociálního centra Acorus Mgr. Zdenka Bednářová. Přednáška se dotýkala těchto témat:
Definiční vymezení fenoménu domácího násilí
1) Pojem domácího násilí
2) Druhy a formy domácího násilí
3) Teorie příčin domácího násilí
4) Specifické znaky domácího násilí

Osobnost oběti domácího násilí a její prožívání
1) Psychický stav
2) Vývoj v orientační rodině
3) Verbální a neverbální projevy

Práce s obětí domácího násilí
1) První kontakt a bezpečnostní plán
2) Motivace k řešení
3) Posttraumatická stresová porucha a)Možnosti terapie
b) Příznaky PTSP
c) Rizikové skupiny a prevalence
d) Terapie traumatu
4) Systematická pomoc při řešení domácího násilí

Druhou část semináře vedla Judr. Jiřina Škáchová, právnička týmu AdvoCats for Women.
Tato část semináře se zaměřila na oblast civilního práva, konkrétně na rozvody, svěření dítěte do péče a výživné.
Velmi byla prodiskutována i otázka střídavé péče a problémy s tímto porozvodovým uspořádáním péče o dítě.
Další informace si můžete přečíst zde na stránkách ProFemu, kde je uveřejněná i fotka ze semináře, na které jsou náhodou zachyceni i zástupci našich stránek.